Skip to content Skip to footer

Τα 3 ξεκάθαρα όρια της Θεραπευτικής Σχέσης

Τα σαφή όρια μιας θεραπευτικής σχέσης δημιουργούν μια βαθιά σύνδεση μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου και κατ’ επέκταση προμηνύουν και την αποτελεσματικότητα της.

Στις περιπτώσεις που οι όροι σε μια σχέση είναι ασαφείς, οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουμε να βαριόμαστε. Ωστόσο, η θεραπεία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι βαρετή, καθώς αποτελεί ένα ταξίδι ανακάλυψης και διερεύνησης του ίδιου του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν, κανένας άνθρωπος στην αυθεντική έκφραση του εαυτού του δεν είναι βαρετός ή τουλάχιστον δεν πρέπει να αισθάνεται έτσι.

Το αίσθημα της πλήξης προέρχεται από την αποσύνδεση, η οποία ενδεχομένως αποτελεί μια προστατευτική, αμυντική κίνηση απέναντι στις καταστάσεις που αισθανόμαστε ανασφαλείς και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί ακόμα και εντός του ίδιου μας του εαυτού. Κάποιες φορές διαχωρίζουμε το μυαλό από τα συναισθήματά μας ή το μυαλό από το σώμα μας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους. Η σύνδεση λειτουργεί ως αντίδοτο στην πλήξη και πιστοποιεί την ύπαρξη ζωής.

Η πλήξη μπορεί να εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της έλλειψης ασφάλειας ενώ οι σαφείς όροι μιας σχέσης τείνουν να δημιουργούν μια βαθιά σύνδεση μεταξύ των ατόμων που την απαρτίζουν και κατ’ επέκταση προμηνύουν και την αποτελεσματικότητα της.

Η σύνδεση λειτουργεί ως αντίδοτο στην πλήξη και πιστοποιεί την ύπαρξη ζωής.

Η ψυχοθεραπεύτρια Δρ. Μπέτυ Μάρτιν βοηθά τους θεραπευόμενους να καθορίσουν τους όρους στις σχέσεις τους. Υποστηρίζει ότι οι συμφωνίες μέσα στη σχέση απαιτούν την ύπαρξη ενός ενεργητικού και ενός παθητικού ρόλου, μέσα από τους οποίους δίνεται η επιλογή για την ανάληψη της θέσης του δότη ή του αποδέκτη, που με τη σειρά τους δημιουργούν τέσσερις ακόμα ρόλους: ενεργός αποδέκτης, ενεργός δότης, παθητικός αποδέκτης, παθητικός δότης.

Παρά το γεγονός ότι η δουλειά της Δρ. Μάρτιν αφορά κυρίως τη συγκατάθεση μέσω της αφής. Λόγω ότι εντός του θεραπευτικού πλαισίου δεν υπάρχει η δυνατότητα της αφής, αυτή αντικαθίσταται με την εστίαση της προσοχής και την παροχή ασφάλειας.

1. Ο θεραπευτής είναι ο δότης

Μέσω του ρόλου του δότη προσοχής, ο θεραπευτής είναι υπεύθυνος για την ομαλή προσαρμογή του θεραπευόμενου. Υπό αυτή την έννοια, τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι αισθήσεις του θεραπευόμενου οφείλουν να λειτουργούν ως κατευθυντήρια δύναμη για τη συνεδρία.

Ο θεραπευτής, ως δότης ασφάλειας, είναι υπεύθυνος για την παροχή κατάλληλων ορίων και την υιοθέτηση μιας γενναιόδωρης, μη επικριτικής στάσης, με σκοπό την προσαρμογή και την ελευθερία έκφρασης του θεραπευόμενου εντός ενός ασφαλούς θεραπευτικού περιβάλλοντος.

Το αίσθημα ασφάλειας βοηθά, επίσης, στην ρύθμιση του νευρικού συστήματος και στην εκκίνηση της διαδικασίας επούλωσης. Μέσω της ασφάλειας εντός του θεραπευτικού πλαισίου ο θεραπευτής γίνεται δότης του εαυτού του, μεταφέροντας άμεσα ή έμμεσα την προσωπική του εμπειρία από τη συνεδρία, την περιέργεια και τις προοπτικές του. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να επιλέξετε κάποιον θεραπευτή που να αισθάνεστε ότι μπορείτε να συνδεθείτε μαζί του.

Διαβάστε σχετικά:

2. Ο θεραπευόμενος είναι ο αποδέκτης

Το θεραπευτικό πλαίσιο, αλλά και η συνολική διαδικασία της θεραπείας λειτουργεί προς όφελος του θεραπευόμενου, ο οποίος τοποθετείται στη θέση του αποδέκτη.

Μέσω αυτού του ρόλου, καλείται να εκφράσει αυθεντικά όλα όσα χρειάζεται, χωρίς να αισθάνεται κάποια ευθύνη για την ευεξία του θεραπευτή. Η τελευταία δήλωση μπορεί να ακούγεται περίεργη σε εκείνους που δεν έχουν ακόμη μεγάλη εμπειρία. Ωστόσο, μια τέτοιου είδους συμφωνία μπορεί να είναι ένας ουσιαστικός τρόπος για να διερευνηθεί ο τρόπο με τον οποίο σχετίζεται ο θεραπευόμενος εκτός θεραπείας.

Σε ποιους τομείς της ζωής του μπορεί ο θεραπευόμενος να γίνει με ευκολία ο αποδέκτης και σε ποιους όχι;

3. H διεργασία του θεραπευόμενου κατέχει τον ενεργό ρόλο

Η ανθρώπινη ψυχή είναι από τη φύση της ενεργή, καθώς επεξεργαζόμαστε συνεχώς εσωτερικά τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις σωματικές αντιδράσεις μας. Ωστόσο, η θεραπεία εξαρτάται από το εύρος διερεύνησης που είναι διατεθειμένος να κάνει ο θεραπευόμενος και από τα αποτελέσματα που επιθυμεί.

Ο θεραπευτής αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην περίπτωση που ως δότης χρειαστεί να παρέμβει λόγω μετατόπισης της προσοχής ή εάν το θέμα της ασφάλειας λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Για κάποιους θεραπευόμενους η ανάληψη ενός πιο ενεργού ρόλου μπορεί να φαντάζει τρομακτική ή και μάταιη. Ωστόσο, στην πράξη, τα δώρα της εστίασης και της ασφάλειας λειτουργούν βοηθητικά για τον θεραπευόμενο. Μπορεί να σημειωθεί σημαντική πρόοδος απλά και μόνο με την είσοδο σε μια θεραπευτική συμφωνία, καθώς πρόκειται για μια μοναδική θεραπευτική σχέση.

Καθώς λοιπόν αναδύονται οι εσωτερικές διεργασίες του θεραπευόμενου μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γίνονται παράλληλα ορατές, κατανοητές και καθρεφτίζονται σε έναν άλλον άνθρωπο, γεγονός που δημιουργεί μια μοναδική σύνδεση και γεμάτη ζωή εμπειρία.


Πηγή: PsychologyNow.gr