Skip to content Skip to footer

Η θεραπεία Gestalt, που αναπτύχθηκε από τους Fritz Perls, Laura Perls και Paul Goodman στη δεκαετία του 1940, είναι μια βιωματική και ανθρωπιστική μορφή θεραπείας που αρχικά σχεδιάστηκε ως μία εναλλακτική επιλογή στη συμβατική ψυχανάλυση.

Οι θεραπευτές της Gestalt και οι θεραπευόμενοι χρησιμοποιούν δημιουργικές και βιωματικές τεχνικές για να ενισχύσουν την επίγνωση, την ελευθερία και την αυτοκατευθυντικότητα. Η λέξη gestalt είναι γερμανική λέξη που σημαίνει σχήμα ή μορφή.

Αρχές της Θεραπείας Gestalt

Η έννοια Gestalt έχει ως βάση την αρχή  ότι το «όλο είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών του». Στον πυρήνα της θεραπευτικής προσέγγισης Gestalt βρίσκεται η ολιστική άποψη ότι οι άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι και επηρεασμένοι από το περιβάλλον τους και ότι όλοι οι άνθρωποι αγωνίζονται να επιτύχουν την ανάπτυξη και την ισορροπία.

Η θεραπευτική προσέγγιση Gestalt με αυτό τον τρόπο είναι παρόμοια με την ανθρωποκεντρική θεραπεία, καθώς και λόγω της έμφασης που δίδεται από τον θεραπευτή στη χρήση της ενσυναίσθησης, της κατανόησης και της άνευ όρων αποδοχής του θεραπευόμενου για την ενίσχυση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τη θεραπευτική προσέγγιση Gestalt, το γενικό πλαίσιο επηρεάζει την εμπειρία και ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητό χωρίς να καταλάβουμε το πλαίσιο που ανήκει.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η ψυχοθεραπεία Gestalt αναγνωρίζει ότι κανείς δεν μπορεί να είναι καθαρά αντικειμενικός, συμπεριλαμβανομένων και των θεραπευτών των οποίων οι εμπειρίες και οι προοπτικές επηρεάζονται επίσης από τα δικά τους πλαίσια και ότι οι επαγγελματίες αποδέχονται την εγκυρότητα και την αλήθεια των εμπειριών των θεραπευόμενών τους.

Η θεραπεία Gestalt αναγνωρίζει επίσης ότι η εξαναγκασμός ενός ατόμου να αλλάξει παράδοξα οδηγεί σε περαιτέρω δυσφορία και κατακερματισμό. Είναι προτιμότερο να αλλάξετε τα αποτελέσματα μέσω της αποδοχής του τι είναι ο ίδιος. Έτσι, οι θεραπευτικές συνεδρίες επικεντρώνονται στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μάθουν να έχουν μεγαλύτερη αυτεπίγνωση και να αποδέχονται και να εμπιστεύονται τα συναισθήματα και τις εμπειρίες τους για να μειώσουν το άγχος τους.

Εστίαση στο «εδώ και τώρα»

Η θεραπευτική προσέγγιση Gestalt δίνει έμφαση στην απόκτηση επίγνωσης της παρούσας στιγμής και του παρόντος πλαισίου. Μέσω της θεραπείας, οι άνθρωποι μαθαίνουν να ανακαλύπτουν συναισθήματα που μπορεί να έχουν κατασταλεί ή καλυφθεί από άλλα συναισθήματα και να αποδέχονται και να εμπιστεύονται τα συναισθήματά τους.

Οι ανάγκες και τα συναισθήματα που είχαν μέχρι πρότινος κατασταλεί ή δεν είχαν αναγνωριστεί είναι επίσης πιθανόν να βγουν στην επιφάνεια. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ένα άτομο αποκτά μια νέα αίσθηση του εαυτού, καθώς αυξάνεται η συνολική του επίγνωση.

Η εστίαση στο «εδώ και τώρα» δεν αναιρεί ή μειώνει παρελθόντα γεγονότα ή μελλοντικές δυνατότητες. Στην πραγματικότητα, το παρελθόν είναι περίτεχνα συνδεδεμένο με την εμπειρία του σήμερα. Η ιδέα είναι να αποφευχθεί η υπερανάλυση του παρελθόντος ή η αγωνία της προσδοκίας για το μέλλον. Οι εμπειρίες του παρελθόντος μπορεί να αντιμετωπιστούν στις συνεδρίες θεραπείας, αλλά ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος θα επικεντρωθούν στην εξερεύνηση των παραγόντων που προκάλεσαν μια συγκεκριμένη ανάμνηση να εμφανιστεί εκείνη τη στιγμή ή στο πώς επηρεάζεται η παρούσα στιγμή από τις εμπειρίες του παρελθόντος.

Σε αυτή τη ζωντανή συνεδρία συμβουλευτικής, η Violet Oaklander σας δίνει μια απτή και ξεκάθαρη καθοδήγηση για να δουλεύετε με διάφορες περιπτώσεις παιδιών, ενώ παράλληλα θα αποκτάτε πρακτικές δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές για να χρησιμοποιήσετε αμέσως στη θεραπεία παιδιών! Το βίντεο προβάλλεται με Ελληνικούς Υπότιτλους. Διάρκεια: 01:46:00 Υπότιτλοι: Ελληνικά Διάρκεια: 01:46:00 Διαβάστε περισσότερα
Αυτή η συνεδρία παρουσιάζει τον αναγνωρισμένο θεραπευτή και καθηγητή Erving Polster, να χρησιμοποιεί επιδέξια τις θεραπευτικές δεξιότητές του με τον Τζέραλντ, τον τύπο του θεραπευόμενου με τον οποίο όλοι εμείς οι θεραπευτές έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολία. Ο Τζέραλντ είναι έξυπνος, κυνικός, συναισθηματικά αποστασιοποιημένος, ιδιαίτερα διανοητικός και προβάλει αντίσταση αποφασισμένος να νικήσει τον θεραπευτή του όπως και τους προηγούμενους! Όποιος θεραπευτής παρακολουθήσει αυτό το βίντεο, θα κερδίσει σίγουρα στη θεραπευτική του πράξη! Το βίντεο προβάλλεται με Ελληνικούς Υπότιτλους. Διάρκεια: 1:21:00 Υπότιτλοι: Ελληνικά Διάρκεια: 1:21:00 Διαβάστε περισσότερα