Skip to content Skip to footer

Υπαρξιακή Θεραπεία

Η Yπαρξιακή Θεραπεία χρησιμοποιεί μια θετική προσέγγιση που επικροτεί τις ανθρώπινες ικανότητες και φιλοδοξίες, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς της ανθρώπινης φύσης. Έχει πολλές ομοιότητες με την ανθρωπιστική ψυχολογία, τη βιωματική ψυχοθεραπεία, την αναλυτική ψυχοθεραπεία και τη σχεσιακή ψυχοθεραπεία.

Η Yπαρξιακή Θεραπεία είναι μία θεραπευτική προσέγγιση που στο σύνολό της δίνει έμφαση στην ανθρώπινη φύση.

Η Yπαρξιακή Θεραπεία χρησιμοποιεί μια θετική προσέγγιση που επικροτεί τις ανθρώπινες ικανότητες και φιλοδοξίες, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς της ανθρώπινης φύσης. Έχει πολλές ομοιότητες με την ανθρωπιστική ψυχολογία, τη βιωματική ψυχοθεραπεία, την αναλυτική ψυχοθεραπεία και τη σχεσιακή ψυχοθεραπεία.

H ιστορία της Υπαρξιακής Θεραπείας

Η υπαρξιακή θεραπεία εξελίχθηκε από τις φιλοσοφίες του Friedrich Nietzsche και του Soren Kierkegaard. Ως ένας από τους πρώτους υπαρξιακούς φιλόσοφους, ο Kierkegaard θεωρούσε ότι η ανθρώπινη δυσαρέσκεια θα μπορούσε να ξεπεραστεί μόνο μέσω της εσωτερικής σοφίας.

Αργότερα, ο Nietzsche ανέπτυξε περαιτέρω τη θεωρία του υπαρξισμού, εισάγοντας την ιδέα της ελεύθερης βούλησης και της προσωπικής ευθύνης. Στις αρχές του 1900, φιλόσοφοι όπως ο Martin Heidegger και ο Jean-Paul Sartre άρχισαν να διερευνούν το ρόλο της έρευνας και της ερμηνείας στη διαδικασία θεραπείας. Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, άλλοι σύγχρονοι ψυχολόγοι άρχισαν να αναγνωρίζουν τη σημασία της εμπειρίας σε σχέση με την κατανόηση ως μία μέθοδο για την επίτευξη της ψυχολογικής ευεξίας και ισορροπίας.

Ο Otto Rank ήταν από τους πρώτους υπαρξιακούς θεραπευτές που επεκτάθηκε ενεργά σε αυτόν τον κλάδο και μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, οι ψυχολόγοι Paul Tillich και Rollo May έκαναν την υπαρξιακή θεραπεία δημοφιλή μέσω των βιβλίων και της διδασκαλίας τους, όπως έκανε και ο Irvin Yalom μετά από αυτούς. Η δημοφιλής προσέγγιση άρχισε να επηρεάζει άλλες θεωρίες, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής ψυχολογίας και της λογοθεραπείας, που αναπτύχθηκε από τον Viktor Frankl.

Τα «δεδομένα» στην Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

Η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία βασίζεται στη θεμελιώδη πεποίθηση ότι κάθε άτομο βιώνει ενδοψυχικές συγκρούσεις λόγω της αλληλεπίδρασής του με ορισμένες συνθήκες που είναι εγγενείς στην ανθρώπινη ύπαρξη και που ονομάζονται «δεδομένα». Οι θεωρίες αναγνωρίζουν τουλάχιστον τέσσερα βασικά υπαρξιακά δεδομένα:

  • Ελευθερία και συναφή ευθύνη
  • Θάνατος
  • Απομόνωση
  • Έλλειψη νοήματος

Μια αντιπαράθεση με οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες συνθήκες ή δεδομένα, γεμίζει το άτομο με ένα είδος φόβου που συνήθως αναφέρεται ως υπαρξιακό άγχος. Αυτό το άγχος θεωρείται ότι μειώνει τη σωματική, ψυχολογική, κοινωνική και πνευματική συναίσθηση του ατόμου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Για παράδειγμα, το γεγονός ότι σε κάποια άγνωστη χρονική στιγμή καθένας από εμάς και από τους αγαπημένους μας θα έρθουμε αντιμέτωποι με το θάνατο, μπορεί να αποτελέσει πηγή έντονου άγχους και αυτό μπορεί να μας δελεάσει να αγνοήσουμε την πραγματικότητα και την αναγκαιότητα του θανάτου στην ανθρώπινη ύπαρξη. Μειώνοντας όμως την επίγνωση του θανάτου, ίσως αποτύχουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις που να μπορούν να διασφαλίσουν ή ακόμα και να εμπλουτίσουν τη ζωή μας. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που είναι υπερβολικά συνειδητοί στο γεγονός ότι ο θάνατος είναι αναπόφευκτος, μπορεί να οδηγηθούν σε κατάσταση νεύρωσης ή ψύχωσης.

Η λύση, σύμφωνα με την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, είναι να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της επίγνωσης του θανάτου χωρίς αυτό να μας δημιουργεί συναισθηματική φόρτιση. Τα άτομα που διατηρούν μια υγιή ισορροπία κινητοποιούνται ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις που μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη δική τους ζωή καθώς και των αγαπημένων τους. Παρ’ όλο που αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην ξέρουν την έκβαση των αποφάσεων τους, εκτιμούν την ανάγκη να αναλάβουν δράση, ενώ ακόμα μπορούν. Στην ουσία, η πραγματικότητα του θανάτου μας ενθαρρύνει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και να εκτιμήσουμε αυτά που έχουμε.

Όπως ο θάνατος, έτσι και η απειλή της απομόνωσης, η αντιληπτή έλλειψη νοήματος στη ζωή και η βαρειά ευθύνη να παίρνουμε αποφάσεις που αλλάζουν τη ζωή μας, μπορεί να αποτελέσουν πηγές έντονου υπαρξιακού άγχους. Σύμφωνα με τις θεωρίες της υπαρξιακής θεραπείας, ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο επεξεργάζεται αυτές τις εσωτερικές συγκρούσεις και τις επακόλουθες αποφάσεις που παίρνει, θα καθορίσει τελικά τις παρούσες και τις μελλοντικές συνθήκες του.

Ανεξάρτητα από τη θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείτε, υπάρχουν ορισμένα πολύ βασικά θεραπευτικά στοιχεία που συνθέτουν κάθε επιτυχημένη θεραπεία! Ανακαλύψτε ποια είναι αυτά και πώς να τα αξιοποιήσετε, μέσα από θεραπευτικά περιστατικά και διδακτικό θεραπευτικό υλικό. Υπότιτλοι: Ελληνικά Διάρκεια: 01:33:13 Διαβάστε περισσότερα
Μπείτε στην ψυχή του θεραπευόμενου, παρακολουθώντας τον θρυλικό James Bugental να κάνει δύο συνεδρίες υπαρξιακής ψυχοθεραπείας και να αναπλαισιώνει εκπληκτικά την αντίσταση της θεραπευόμενης σε μία αποτελεσματική θεραπεία! Το βίντεο προβάλλεται με Ελληνικούς Υπότιτλους. Διάρκεια 1ου Μέρους: 1:03 λεπτά Υπότιτλοι: Ελληνικά Διάρκεια: 1:03:00 Διαβάστε περισσότερα
Μπείτε στην ψυχή του θεραπευόμενου, παρακολουθώντας τον θρυλικό James Bugental να κάνει δύο συνεδρίες υπαρξιακής ψυχοθεραπείας και να αναπλαισιώνει εκπληκτικά την αντίσταση της θεραπευόμενης σε μία αποτελεσματική θεραπεία! Το βίντεο προβάλλεται με Ελληνικούς Υπότιτλους. Διάρκεια 2ου Μέρους: 1:20:54 Υπότιτλοι: Ελληνικά Διάρκεια: 1:20:54 Διαβάστε περισσότερα
Ποιος θα ήθελε να είχε επόπτη τον Ίρβιν Γιάλομ; Εδώ είναι η ευκαιρία σας! O διάσημος ψυχοθεραπευτής Irvin Yalom κάνει εποπτεία σε θεραπευτές για ατομικά περιστατικά και ομαδικές συνεδρίες. Ο Γιάλομ επισημαίνει τα βασικά υπαρξιακά θέματα που πραγματεύεται στα βιβλία του, διασυνδέοντας τις ιδέες των συγγραφέων και των φιλοσόφων που επηρέασαν τη σκέψη του, καθώς και τις κλινικές σφραγίδες από το δικό του έργο! Το βίντεο προβάλλεται με Ελληνικούς Υπότιτλους. Διάρκεια: 1:30:00 Υπότιτλοι: Ελληνικά Διάρκεια: 1:30:00 Διαβάστε περισσότερα
Αυτή είναι μία σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσετε τον διάσημο Υπαρξιακό-Ανθρωπιστικό ψυχοθεραπευτή Τζέιμς Μπούγκενταλ να επιδεικνύει τις δεξιότητές του και το μοναδικό του ύφος, σε μία βιωματική εποπτεία έμπειρων θεραπευτών και να τους φέρνει κοντά με το δικό τους συναίσθημα! Το βίντεο προβάλλεται με Ελληνικούς Υπότιτλους. Διάρκεια: 1:08:00 Υπότιτλοι: Ελληνικά Διάρκεια: 1:08:00 Διαβάστε περισσότερα