• Διάρκεια Μηνών: 1
 • Αριθμός Συνεδριών: 1
 • Τιμή: 21.00€

Δείτε σε 1 μήνα / 1 συνεδρία


 • Διάρκεια Μηνών: 1
 • Αριθμός Συνεδριών: 2
 • Τιμή: 37.00€

Δείτε σε 1 μήνα / 2 συνεδρίες


 • Διάρκεια Μηνών: 3
 • Αριθμός Συνεδριών: 6
 • Τιμή: 106.00€

Παρακολουθήστε σε 3 μήνες / 6 συνεδρίες


 • Διάρκεια Μηνών: 6
 • Αριθμός Συνεδριών: 12
 • Τιμή: 191.00€

Παρακολουθήστε σε 6 μήνες / 12 συνεδρίες


 • Διάρκεια Μηνών: 12
 • Αριθμός Συνεδριών: ∞
 • Τιμή: 499.00€

Απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις συνεδρίες από την πρώτη στιγμή για 1 ολόκληρο χρόνο


 • Διάρκεια Μηνών: 12
 • Αριθμός Συνεδριών: ∞
 • Τιμή: 0.00€

Συνδρομή με Κωδικό (Αφορά μόνο στην Εκπαιδευτική Συνδρομή).


 • Διάρκεια Μηνών: 12
 • Αριθμός Συνεδριών: ∞
 • Τιμή: 1,116.00€

Συνδρομή για Εκπαιδευτικούς Φορείς ή Ομάδες ατόμων που επιτρέπει την παρακολούθηση όλων των συνεδριών από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα με μεγάλη έκπτωση.


 • Διάρκεια Μηνών: 3
 • Αριθμός Συνεδριών: ∞
 • Τιμή: 150.00€

ACADEMY Συνδρομή